Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisering

Byggje ny kommune

blyanter220_140.jpgÅslaug.jpg

Å byggje ein ny kommune er ein stor jobb som krev arbeid på mange ulike område. Arbeidet med å etablere nye Stad kommune er organisert i prosjektet STAD 2020, under leiing av prosjektleiar Åslaug Krogsæter og fellesnemda. Planlegging og førebuande arbeid starta opp i august 2017, og delprosjekt for sju ulike områder er under etablering. Dei første prosjekta som blir prioriterte, er dei som har betydning for korleis den nye kommunen skal organiserast. 

Under Organisering finn du informasjon om korleis samanslåingsprosjeket i hovudsak er bygd opp samt oppdateringar på utvikling av organisasjonen på sikt.