Møtekalender og saksdokument fellesnemnda

MØTEPLAN for fellesnemda hausten 2017

MØTEPLAN for fellesnemda 2018

  • 18. januar - Møte fellesnemda for Eid og Selje, Stad: Nordfjord hotell Møteinnkalling 
  • 01. mars (ev. studietur 28.02-02.03.2018)
  • 12. april
  • 03. mai
  • 07. juni (reservetid)
  • 23. august
  • 20. september
  • 25. oktober
  • 6. desember