www.stad2020.no

Informasjonsmagasin om Stad kommune

StadMag

Gjer deg betre kjend med din nye kommune! 

StadMag er utgjeve av Eid og Selje kommunar som del av arbeidet med å byggje ny kommune. Her kan du lese om enkelte saker og prosjekt det vert arbeidd med i Stad 2020 og elles ting som skjer rundt arbeidet.

Magasinet er publisert digitalt og vert distribuert rundt omkring på stadar der folk møtast. I tillegg vil alle husstandar i Eid, Selje og på Bryggja få magasinet i postkassa.

 

Forsidemagasin.JPG

StadMag