www.stad2020.no

Å ha eit meiningsfullt og aktivt liv i Stad 2020

Stikkord for dette delprosjektet kan vere kultur og kulturtilbod, idrett og friluftsliv, frivilligpolitikk og eldsjeler, handel og servicetilbod. Korleis gå frå laust kopla aktørar til integrert samarbeid?