Her finn du presentasjon og oversikt over innspela som kom opp:

Innleiing til møte 10. januar

Oppsummering m/innspel frå møte